Wonen en werken in de Wybert

De voormalige Wybertjesfabriek aan de Larenseweg 123-125 wordt door Eliza Vastgoed herontwikkeld tot een gemengd gebied met woningen, kantoorruimte en groene tuinen. De voormalige Wybertjesfabriek bestaat uit een aantal verschillende gebouwen, waarvan één een gemeentelijk monument is. De locatie ligt op korte afstand van het centrum van Hilversum en biedt mooie kansen om woningen en andere functies toe te voegen aan de stad. Daarom is de ontwikkeling opgenomen in de Gebiedsagenda 1221.

Op de plek van de voormalige Wybertjesfabriek ontwikkelen wij een aangenaam woon- en werkgebied, waarin we nieuwe woningen aan de stad toevoegen, industrieel erfgoed in ere herstellen en sociale cohesie tussen bewoners stimuleren.

Op het terrein komen naast het bestaande monumentale gebouw 3 woongebouwen te staan, in hoogte variërend van 2 tot 5 lagen. Tussen de gebouwen komen 4 tuinen, sommige duidelijk zichtbaar vanaf de weg, andere meer besloten. Hier ontstaat ruimte voor doordat parkeren grotendeels ondergronds gebeurt. Alle gebouwen en de parkeergarage komen uit op de middelste tuin. Zo ontmoeten de bewoners elkaar en ontstaat de sociale cohesie waar we naar streven. De gebouwen hebben elk hun eigen identiteit, maar zijn wel duidelijk familie van elkaar, onder andere door het materiaalgebruik. Als eerbetoon aan de historie van de plek wordt onderzoek onderzocht of er gebouwd kan worden met een speciaal voor ons geproduceerde baksteen met een wybertjesvorm. Het programma is nog indicatief en is onder andere afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp van de gebouwen. In het programma zijn ongeveer 50 woningen opgenomen. Circa 33% sociale koop/huur, 50% middenhuur en 17% vrije keuze wonen. In het voormalige expeditie gebouw komt kantoorruimte en wordt er een ondergrondse parkeergarage gebouwd voor circa 50 tot 60 parkeerplekken.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bestaande situatie

Kantoor en bedrijfsbestemming.
Afgesloten gebied.
Volledig verhard
Hoge bebouwingsdichtheid van matige kwaliteit

Nieuwe situatie

Diversiteit aan wonen en werken.
Volledig ondergronds parkeren.
Kleinere voetprint met veel groen.
Vrij toegankelijk

Denk mee

Het bouwen of verbouwen van een pand heeft impact op de bestaande woonomgeving. Eliza gaat daar niet klakkeloos aan voorbij en houdt daar rekening mee. Transparantie en open communicatie met omwonenden horen daarbij. Voor de planontwikkeling van de Wybertjesfabriek hebben we een participatietraject ingericht, dat wordt begeleid door Newman in Town. Dit ziet er ongeveer als volgt uit: Het ontwerp wordt stapsgewijs preciezer gemaakt. We zijn begonnen met een ruimtelijke opzet. Deze wordt vervolgens uitwerkt tot een schetsontwerp, dat we rond februari met de omgeving zullen bespreken. De hier opgehaalde inzichten worden verwerkt in het locatieontwikkelplan. We verwachten dat we hier ongeveer in april gereed zal zijn. Hierin moeten de plannen al zover zijn uitgewerkt dat de gemeente kan bepalen of zij groen licht geven voor de plannen. Bij de uitwerking tot definitief ontwerp zullen we nogmaals het gesprek met de buurt aangaan. Zodra de bestemmingsplanprocedure gestart is, rond oktober, is er voor iedereen ook nog een formele inspraakmogelijkheid. Het streven is om begin 2022 te kunnen starten met bouwen.

1e Bijeenkomst

Op 7 oktober 2020 zijn direct omwonenden van de Wybertjesfabriek (Larenseweg 123 en 125) uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de plannen van Eliza Vastgoed voor de herontwikkeling van deze locatie

2e Bijeenkomst

Medio Maart 2021 zal er een online vervolgoverleg plaavinden voor de buurt waarin voortgang besproken wordt

Downloads

Zodra we zijn gestart met de participatie worden alle uitnodigingen, sfeerverslagen, presentaties en meer hier gedeeld. 

Uitnodiging bijeenkomst

Gespreksverslag 7 oktober 2020

Gespreksverslag 22 maart 2021

Gebiedsagenda 1221

De ontwikkeling van de Wybertjesfabriek is onderdeel van de Gebiedsagenda 1221 (zie online: 1221.hilversum.nl). Deze agenda geeft richting aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt

Speerpunten

De gemeente heeft spelregels opgesteld voor vastgoedontwikkelaars die een van de projecten in dit gebied op willen pakken. Hun plannen moeten inhoudelijk gemiddeld goed scoren op 6 ambities:

1. Identiteit.
2. Wonen en Werken
3. Leefbaarheid, spelen en ontmoeten.
4. Groen en duurzaamheid
5. Verkeer, verbindingen en parkeren.
6. Samenwerken

Locatieontwikkeplan

Eliza werkt de plannen uit tot een ‘Locatieontwikkelplan’, waarin de hoofdlijnen van de
ontwikkeling worden vastgelegd. De gemeente beoordeelt dit plan. Als de score op de 6 ambitie-onderdelen ruim voldoende zijn, kan de ontwikkelaar de ontwerpen definitief maken en een bestemmingsplanwijziging en vergunning gaan aanvragen.

Over Eliza

Eliza is een ontwikkelende belegger met een focus op de regio Hilversum en Het Gooi. Daar zijn we thuis, kennen wij de weg, de mensen, vraag en aanbod. Omdat wij er leven, weten wij wat er leeft. Onze persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid maken ons tot specialist in de regio. Onze projecten variëren van betaalbare huurwoningen in het middensegment tot luxe koopwoningen. De gemene deler bij al deze projecten: hoogwaardige bouwkwaliteit en oog voor detail. Eliza Vastgoed houdt een groot deel van de woningen in bezit en gaat deze verhuren. Om die reden is een langdurige betrokkenheid bij de plek gegarandeerd en wordt er een hoge kwaliteit nagestreefd.